News

Återvinningens dag

Vi uppmärksammar Återvinningens dag där hållbarhet och miljö står i fokus. Vi vet alla att vi behöver förändra vårt sätt att konsumera – att återvinna och återbruka ger stora miljövinster. När vi tar hand om det vi redan äger och köper färre nytillverkade produkter, då gör vi skillnad.

Brunngård kallar detta REUSE, våra produkter förlänger livet på skor och plagg som redan finns i garderoben. Bra för både plånboken och miljön!    

.

Want to know more?

Read more about Reusability https://www.brunngard.com/reusability

Brunngård

+46 33-723 23 00

More news