News

Först med att utesluta PFAS i skovårdsprodukter

Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen som används i många vardagsvaror. PFAS-ämnen kan inte brytas ner fullständigt i miljön utan finns alltid kvar i en eller annan form.

Brunngård har jobbat med hållbarhet i många år, det är en central och uttalad del av företagets affärsidé. Redan 2007 fasades PFAS ut och då var vi först i branschen, berättar VD Paul Brunngård.

Brunngård var dessutom först i världen med att ta fram skovårdsprodukter märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, en oberoende miljömärkning som bidrar till färre hälsofarliga ämnen i vår vardag.

-Vi var extremt tidiga med att utesluta fluorkarboner i våra egna produkter, säger Paul Brunngård. Redan för 15 år sedan tog vi initiativet och det fick till följd att många andra i vår bransch följde efter.

Målet idag är att samtliga kemikaliska produkter ska vara biologiskt nedbrytbara och att alla företagets produkter ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt.

-Därför blir det en självklarhet att stötta organisationer som påverkar vår bransch i samma positiva riktning, fortsätter Paul. Vi måste samarbeta för att nå omställningen till hållbara produkter.

Brunngård står bakom miljöorganisationen ChemSec’s initiativ ”No to PFAS” med målet att driva på omställningen till säkra kemikalier. Dessutom stöttar företaget sedan länge Naturskyddsföreningen arbete med natur- och miljöfrågor.

Want to know more?

Läs mer om Brunngårds hållbarhetsarbete här https://www.brunngard.com/reusability

Brunngård

+46 33-723 23 00

More news