News

Reuse-perspektivet sitter djupt i vårt dna

REUSE, REFRESH och REMAKE – gammalt blir till nytt, slitet blir fräscht. Brunngård har en djup förankring i en cirkulär affärsstrategi. Vi erbjuder produkter och lösningar som är inriktade på att förbättra kärnprodukten och förlänga dess livslängd. Det är inom detta område, med hänsyn till de höga koldioxidutsläpp som produktionen av nya varor genererar, som Brunngårds miljöpåverkan kan vara mest betydande.

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och utgör en central och tydlig del av vår affärsidé. Vårt dokument Environmental Footprint Pledge uppdateras årligen och utgör ramverket för våra hållbarhetsinitiativ, där vi sammanfattar våra strategiska initiativ för att minska vår klimatpåverkan.

Vi är pionjärer inom utvecklingen av skovårdsprodukter med en stark miljöprofil. Redan 2007 tog vi bort PFAS från våra impregneringsmedel och några år senare introducerades en vattenbaserad formulering som certifierades med “Bra miljöval”.

Vårt nuvarande mål är att alla våra kemiska produkter ska vara biologiskt nedbrytbara och att samtliga produkter från företaget ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar aktivt med intern kompetens och samarbetar med externa experter för att nå detta mål.

Genom att sträva efter att förlänga produkternas livslängd skapar vi goda förutsättningar för en mer hållbar och långsiktig konsumtion. Det är helt enkelt ett klimat-smart val med stor effekt, som kräver minimal insats.

Want to know more?

Läs mer om Brunngårds hållbarhetsinitiativ här https://www.brunngard.com/reusability/environmental-footprint-pledge

Brunngård

+46 33-723 23 00

More news