Press Release

2024 – Vi fortsätter att stödja Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen arbetar för att minska utsläppen av farliga kemikalier i svensk natur. Det vill Brunngård också se. Därför är vi stödföretag till deras arbete även i år.

Sedan länge storsatsar Brunngård på att utveckla miljövänlig skovård och sedan lika länge stöttar Brunngård Naturskyddsföreningens viktiga arbete med natur- och miljöfrågor. Föreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Bra Miljöval

Brunngård var först i världen med att ta fram skovårdsprodukter märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, en oberoende miljömärkning som bidrar till färre hälsofarliga ämnen i vår vardag.

-Det känns självklart att vilja vara med och bidra till ett hållbart samhälle, säger VD Linda Trostek. Som stödföretag stödjer vi arbetet för klimat och biologisk mångfald och blir en del av omställningen. Det känns bra och går hand i hand med företagets inriktning, fortsätter Linda.

Produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt

Redan 2007 fasade Brunngård ut PFAS ut ur produkterna följt av silverjoner 2010 i samtliga ägda varumärken. Målet idag är att samtliga kemikaliska produkter ska bli biologiskt nedbrytbara och att alla företagets produkter ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt.

Want to know more?

Läs mer om hur Brunngårds hållbarhetsarbete. https://www.brunngard.com/reusability

Brunngård

+46 33-723 23 00

More news