Press Release

Brunngård Group utser Linda Trostek till ny VD

Styrelsen för Brunngård Group (”Brunngård”) har utsett Linda Trostek till ny vd med tillträde den 1 maj 2023. Paul Brunngård, grundare, huvudägare och fram till 30 april vd, som har arbetat sida vid sida med Linda Trostek i hennes roll som vice vd under knappt tre år kommer att fortsätta arbeta med affärs- och produktutveckling och strategiska projekt inom Brunngård.

Paul Brunngård har varit vd för Brunngård sedan september 2020. Under Pauls ledning har företaget återvunnit lönsamhet och tagit tydliga steg framåt med många spännande utvecklingsprojekt både inom produktsortiment samt försäljningsstrategier för kategorin After Care. Under perioden har bolaget arbetat med att tydliggöra vision, mission, affärsidé och strategi som i samtliga delar tar utgångspunkt i att utveckla produkter och lösningar som adresserar hur vi kan använda konsumentprodukter längre och därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle.

Paul Brunngård kommenterar: Det känns mycket bra att överlämna vd-rollen till Linda, eftersom vi delar samma syn på framtiden för Brunngård. Linda har haft en framstående roll i utvecklingen av Brunngård såväl i verksamheten som strategiskt i ledningsarbete och nära samarbete med mig och styrelsen, säger Paul.

Linda Trostek har en bred och gedigen bakgrund, senast som vice vd för Brunngård Group. Dessförinnan har Linda arbetat i olika roller och branscher med inriktning mot affärsutveckling, digitalisering och projektledning.

Linda Trostek kommenterar: Min ambition är att fortsätta driva lönsam tillväxt genom att bygga vidare på hur vi positionerar oss och bidrar till megatrenden kring hållbar konsumtion. Brunngård’s fokus kommer fortsatt att ligga på att kommunicera våra produkters fördelar för både fysiska och digitala återförsäljare och hur man kan sälja förlängd livslängd och ökad funktion både genom tjänster och produkter. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet presentera flera produktnyheter som är utvecklade och snart kommer att lanseras, säger Linda.

Magnus Månsson, ordförande i styrelsen i Brunngård fortsätter/kommenterar: Styrelsen vill rikta ett stort tack till Paul för hans insatser i att återupprätta lönsamhet och stärka bolagets position inför framtiden. Styrelsen är övertygade om att Linda kommer att utveckla företaget på ett framgångsrikt sätt tillsammans med personalen och kunderna, som den duktiga ledare hon är. Att ta hand om sina saker och förlänga deras livslängd är en avgörande faktor för att lyckas i dagens marknad, och Brunngård är väl positionerat för att dra nytta av denna megatrend under Lindas ledning, avslutar Magnus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Månsson +46 700 80 76 76, magnus.mansson@tretornsweden.com

Paul Brunngård, +46 709 26 67 51, paul.brunngard@brunngard.com                     

Linda Trostek, +46 709 89 50 75, linda.trostek@brunngard.com

Om Brunngård Group AB

Brunngård Group AB är ett privatägt bolag med närmare fyra decenniers erfarenhet från utveckling och försäljning av produkter som bidrar till en aktiv livsstil samt till ett mer hållbart samhälle genom utveckling av produkter vilka ökar livslängden och återanvändning av huvudprodukten. Kärnsortimenten finns inom sko- och textilvård.

Brunngård, som har en marknadsledande position i Skandinavien, erbjuder flera starka varumärken och koncept vilka distribueras genom återförsäljare, marknadsplatser samt genom egen e-handel. Samtliga varumärken har en tydlig hållbarhetstanke.

Företaget etablerades 1983 i Sparsör norr om Borås av familjen Brunngård och ligger idag i Viared strax utanför Borås med kontor och showroom i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Brunngård Group AB äger varumärkena Paul Brunngård, Springyard, 52BONES, Shoe Shame, Ulle och EXPRO.

Want to know more?

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Månsson +46 700 80 76 76, magnus.mansson@tretornsweden.com

Paul Brunngård, +46 709 26 67 51, paul.brunngard@brunngard.com                     

Linda Trostek, +46 709 89 50 75, linda.trostek@brunngard.com

Brunngård

+46 33-723 23 00

More news